គេហទំព័រដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រឹតស្តង់ដាពិភពលោក

 • យុទ្ធត្តិសាស្រ្ត
 • ux/ui
 • ការសរសេរកម្មវិធី
 • ការវិភាគបច្ចេកវិទ្យា
Adobe Salesforce Agility Shopify

ក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការជាមួយ

 • Amway
 • The Home Depot
 • MTV
 • Oxford
 • DirectTV
 • Taxi
 • Kraft Foods
 • Asics
 • Yokahama
 • SauceLabs
 • Emerald
 • Razorfish
 • Heinz Beans
 • Schweppes
 • Dr. Pepper
 • T-Mobile

ទីបន្ទាល់អតិថិជនដែលទទួលបានជោគជ័យ

Suite Adore

ក្រុមហ៊ុនដតហ៊្សូហ្សិន និងអតិថិជនរបស់ខ្លួនចែករំលែកនូវការស្រលាញ់ចូលចិត្តក្នុងរចនា គេហទំព័រប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីបុគ្គលិក ដែលមានជំនាញ និងទេព្យកោសល ខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ុនយើងបានរចនាគេហទំព័រអ៊ីពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់អតិថិជន យើង ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីShopify ។

វិសាលភាព

Presentation layer integrated eBay inventory management 3rd party integrations custom Shopify build

លទ្ធផល

Increase conversions improved customer experience streamlined inventory management stronger brand representation

Suite Adore

Brookfield Properties

សម្រាប់កំណែទី៣នៃគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ក្រុមហ៊ុនដតហ្វ៊ូហ្សិន បានបន្តវិវត្តន៍ទៅទិដ្ឋភាពបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ជាទីកន្លែងដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសកាណាដា ដោយផ្តល់សេវាកម្មទាំងការធ្វើសហសម័យ UX និងការចុះបញ្ជីអ្នកប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប។

វិសាលភាព

រចនាគេហទំព័រឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលនៃ SFMC + បំលែងកូដបែប CMS IA CR-UX

លទ្ធផល

បានធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នានូវហាងប្រើថត បានបង្កើនការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការចុះបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍ បានធ្វើការចរាចរនៅបណ្ដាញគេហទំព័រ បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តការដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយ

Brookfield

Town shoes - DSW

អស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនដតហ្វ៊ូហ្សិនបាននាំក្រុមហ៊ុន Town Shoes នៅខណៈពេលដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាអង្គភាពធ្វើការប្រតិបត្តដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។ គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅឆ្លងកាត់គ្រប់បណ្តាញទាំងអស់បានធ្វើអោយកម្រិតនៃការលក់បានកើនឡើង និងបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។

វិសាលភាព

អ៊ីម៉ែលដោយស្វ័យប្រវត្ត និងការរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ស្រទាប់បទបង្ហាញ UX ការវិភាគបច្ចេកវិទ្យា

លទ្ធផល

បានកើនឡើងចំពោះការនាំមុខបញ្ជី ធ្វើអោយគោលដៅមានការប្រសើរឡើង បានធ្វើអោយថ្លៃការចំណាយលើការធ្វើទីផ្សារទាប បានបង្កើនចរាចរនៅលើគេហទំព័រ បានបង្កើនប្រាក់ចំណូល

Townshoes - DSW
Moneris

Moneris

ក្រុមហ៊ុនដតហ្វ៊ូហ្សិនត្រូវបានធ្វើការជាមួយធនាគារ Moneris តាមរយៈគេហទំព័រ Salesforce.com ជាដៃគូធ្វើសមាហរណកម្មសំខាន់។ យើងបានធ្វើគម្រោងពីរដោយទទួលបានជោគជ័យ គឺការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យ ការបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីម៉ែលស្មុគស្មាញស្វ័យប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និងការផ្តល់នូវដំណោះបច្ចេកវិទ្យាលើការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែល។

វិសាលភាព

ការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលដោយថាមវន្តទិន្នន័យជំរុញ ការប្រតិបត្តលើ "អ្នកសាងសង់ផ្លូវ"

លទ្ធផល

ធ្វើអោយគោលដៅមានការប្រសើរឡើង បានធ្វើអោយថ្លៃការចំណាយលើការធ្វើទីផ្សារទាប បានធ្វើអោយការទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើង

Scholastic

ក្រុមហ៊ុន Scholastic បានជ្រើសរើសយកក្-រុមហ៊ុនដតហ្វ៊ូហ្សិន ដើម្បីស្រមៃមើលពីសក្តានុពល និងធ្វើការថ្នៃប្រឌិតខ្លោងទ្វារបណ្ដាញគេហទំព័រ និងបច្ចេកវិទ្យាការផ្ញើសារអ៊ីម៉ែល ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហទំព័រ Salesforce.com. ។ លទ្ធផលបានបង្កើនការប្រតិបត្តិទាំងមូលរបស់កម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍ (Book Fair) របស់ពួកគេ។

វិសាលភាព

ការគូសផែនទីនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មអ៊ីម៉ែល ការរចនា UX

លទ្ធផល

បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បានកាត់បន្ថយការចំណាយលើផ្នែកលក់ទាប និងការចំណាយលើការធ្វើទីផ្សារទាប ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើការធ្វើអន្តរកម្មអតិថិជន បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។

Scholastic

Cirque du Soleil

តម្រូវឲ្យមានតុល្យភាពនៃការរចនាដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្មុគ្រស្មាញ និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា ហេតុដូច្នេះហើយទើបក្លឹប បានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន ដតហ្វ៊ូហ្សិន ដើម្បីប្រតិបត្តលើស៊េរីនៃពុម្ពគំរូការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលប្រកបដោយថាមវន្តបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រឹងកម្មវិធីភក្ដីភាពក្លឹប Cirque Club loyalty របស់ពួកគេ។

វិសាលភាព

ការឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលដោយថាមវន្តទិន្នន័យជំរុញ រចនាពុម្ព ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការធ្វើទីផ្សារពពករបស់ក្រុមហ៊ុន Salesforce Marketing Cloud

លទ្ធផល

បង្កើនការបំលែង ប្រាក់ចំណូលទាញមកពីការវិនិយោគខ្ពស់តាមរយៈបុគ្គល និងការទំនាក់ទំនងទាន់ពេលវេលា ការចំណាយថ្លៃការធ្វើទីផ្សារទាប

Cirque du Soleil
SauceLabs

SauceLabs

ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងបច្ចេកវិទ្យា នោះក្រុមហ៊ុន SauceLabs តម្រូវអោយមានមុខងារខ្ពស់ នាំមុខនូវការបង្កើតបទពិសោធអ្នកប្រើប្រាស់ និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីដ៏ល្អចុងក្រោយបំផុតលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា។ ក្រុមហ៊ុន ដតហ្វ៊ូហ្សិន បានផ្តល់សេវាកម្មទាំងការប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពច្ចេកទេសនៃរចនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់បទបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ReactJS ។

វិសាលភាព

យុទ្ធសាស្រ្ត ការធ្វើសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យា ការធ្វើបឋមគំរូ IA ការរចនា UX ការសរសេរកម្មវិធីស្រទាប់បទបង្ហាញ

លទ្ធផល

បានបង្កើតកំណែកម្មវិធី និងរចនាបានយ៉ាងលឿន និងល្អប្រសើរជាងមុនចំពោះល្បឿនប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការសន្ទនា (Agility CMS) បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់

Emerald Health

Emerald Health

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅលើលំហអ៊ីពាណិជ្ជកម្មខាងវេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Emerald Health បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុន ដតហ្វ៊ូហ្សិនផ្តល់សេវាកម្មខាងការធ្វើសហសម័យ UX ចំពោះការច្នៃប្រឌិតថ្មីដ៏ល្អចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួន និងរចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីពាណិជ្ជកម្មខាងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់។

វិសាលភាព

ការគូសផែនទីនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ IA ការធ្វើគ្រោងគំនូសព្រួញ ការធ្វើបឋមគំរូ ការរចនាសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ

លទ្ធផល

បានទាក់ទាញយកអតិថិជនថ្មី បានប្រមូលទិន្នន័យពីអតិថិជនដែលមានស្រាប់ អតិថិជនដែលមានស្រាប់ បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បានកាត់បន្ថយការចំណាយប្រតិបតិ្តការ

T-mobile

ក្រុមហ៊ុន Shopify ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសអ៊ីពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវការ ដតហ្វ៊ូហ្សិនជួយជំរុញនូវដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គម្រោងអ៊ីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ផលិតផលលើអ៊ីនធឺណេត និងបានផ្តល់នូវសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពិសេស។ លទ្ធផលចុងក្រោយបន្្សល់ទុកនូវករណីសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Shopify ក្នុងការអនុវត្ដន៍ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនៅលើវេទិកាបច្ចេកវិទ្យា។

វិសាលភាព

ការសរសេរកូដស្រទាប់បទបង្ហាញធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការនៃការរចនាអាជីវកម្ម។

លទ្ធផល

បានទាក់ទាញយកអតិថិជនថ្មី បានប្រមូលទិន្នន័យពីអតិថិជនដែលមានស្រាប់ បានបង្កើតបណ្តាញថ្មីសម្រាប់កំណើនប្រាក់ចំណូល បានបង្កើតបណ្តាញថ្មីសម្រាប់កំណើនប្រាក់ចំណូល

T-mobile

Australian Boot Company

ហាងលក់រាយស្បែកជើងកាណាដា និងក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងអូស្រ្តាលីបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដតហ្វ៊ូហ្សិនដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដំបូងទៅលើការធ្វើសហសម័យទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័រ Shopify។ របារទាញចុះឡើងដើម្បីមើលពី “ភាពចំណាស់របស់ស្បែកជើង” តែមួយគត់អាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញពីលក្ខណៈអស្ចារ្យនៃស្បែកជើងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានប្រើអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ សូមម់ល តើលោកអ្នក ស្វែងរកស៊ុតបុណ្យអ៊ីស្ទ័រ (ជំនួយ៖ ជ្រុងលើឆៀងខាងឆ្វេង)។

វិសាលភាព

ការគូសផែនទីនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការរចនាសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ការរចនាសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Shopify

លទ្ធផល

បានទាក់ទាញយកអតិថិជនថ្មី តម្រងទំនិញតែមួយគត់ បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការបំលែងចេញ

Scholastic

ជំនាញ

Strategy

យុទ្ធសាស្រ្ត

 • ការកែតមរង់គោលបំណងអាជីវកម្មជាមួយនឹងបទពិសោធរបស់របស់អតិថិជននៅលើបណ្តាញ អោមណៃឆានែល (Omni-channel) អំពីលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកនាពេលអនាគត។
UX Design

UX/UI

 • យើងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញពិតប្រាកដ យើងបាន ធ្វើតេស្តសាកល្បងលើសកម្មភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពហុអេក្រង់សម្រាប់ម៉ាកក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងម៉ាកក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងសកលលោក។
Front-End Dev

ការសរសេរកម្មវិធីផ្នែកម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ(Front-end Dev)

 • ធានាថាសម្ផស្សនៃគេហទំព័រដែលរចនាឡើងប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសព្វក្នុងការច្នៃប្រឌិត គឺមានភាពស្រស់ស្អាតនៅគ្រប់ឧបរណ៍ទាំងអស់។ កម្មវិធីពិសេសរបស់យើងមាន HTML CSS និង ReactJS។
Mobile

បឋមទូរសព្ទចល័ត

 • កម្មវិធីនានាបានរចនា និងបានសរសេរកម្មវិធីឡើងសម្រាប់បទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទចល័ត។
eCommerce

អ៊ីពាណិជ្ជកម្ម

 • ពួកយើងនៅមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ទៅលើ ប្រតិបត្តការរវាងអាជីកម្ម និងអាជីវកម្ម (BtoB) ប្រតិបត្តិការផ្ទាល់រវាងក្រុមហ៊ុន និងអ្នកប្រើប្រាស់ (BtoC) ការរចនាម៉ូឌសម្លៀកបំពាក់។
Adobe

ប្រព័ន្ធការធ្វើទីផ្សារពពក

 • ការធ្វើសមាហរណកម្ម និងជំនាញលើគ្រប់អង្គផ្សំទាំងអស់ដូចជា Adobe និង Saleforce និង Marketing Clouds (ប្រព័ន្ធការធ្វើទីផ្សារពពក)។
Salesforce

ជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុត

 • យើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឯករាជ្យ ឬជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់លោកអ្នក យើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការសាកល្បង និងបង្កើនការអនុវត្តការងាររបស់គេហទំព័ររបស់លោកអ្នក។
Analytics

ការវិភាគបច្ចេកវិទ្យា ចំណោ

 • ដឹងក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានលើការធ្វើទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យា ដោយប្រើប្រាស់ការវិភាគបច្ចេកវិទ្យាលើ Google កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្លាកនៅលើ Google និងការវិភាគបច្ចេកវិទ្យាលើកម្មវិធី Adobe ។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់

 • លេខទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់៖ 416.698.7484
 • លេខទូរស័ព្ទហៅចូលឥតគិតថ្លៃ៖ 800.647.1931
 • អ៊ីម៉ែល៖ info@dotfusion.com
map marker

ប្រទេសកាណាដា

map marker

ប្រទេសកម្ពុជា

 • ផ្ទះលេខ 17 ផ្លូវ 306
 • សង្កាត់បឹងកេងកង ១
 • ខ័ណ្ឌចំការមន រាធានីភ្នំពេ
 • សូមមើលផែនទី